Bel ons voor persoonlijk advies bij uw events, feesten en bedrijfsuitjes op: 0475 - 484 750
Zoek artiesten,
bedrijven & activiteiten

Zoeken!

Disclaimer

Copyright 2018 © Facts on Acts, alle rechten voorbehouden.


Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Facts on Acts.


Facts on Acts zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ten alle tijde is Facts on Acts gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Facts on Acts geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.


Ook kan Facts on Acts geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. Facts on Acts garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (via de lokale mailclient van een gebruiker, via electronische informatiedragers dan wel via reactieformulieren of andere communicatiemiddelen op de website) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.


Facts on Acts aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Facts on Acts heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.


Als firma erkent u dat u verantwoordelijk bent voor alle door u aangeleverd materiaal, met inbegrip van de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, toepasselijkheid, oorspronkelijkheid en het auteursrecht van dergelijk materiaal. Het is niet toegestaan materiaal aan te leveren dat vertrouwelijk, beschermd, vals, frauduleus, smadelijk, lasterlijk, obsceen en/of bedreigend is, de privacy of publicatierechten schendt, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten maakt en/of beledigend, onrechtmatig of anderszins bezwaarlijk is; een strafbaar feit kan vormen of kan aanmoedigen, de rechten van enige partij kan schenden of anderszins tot enige aansprakelijkheid of wetsovertreding kan leiden.


Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mail-adres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies.

Cookies direct accepteren ›